top of page
utegymmet_edited.jpg

Utegym

2016 beviljades Blidö IF totalt med 125 000:- för att kunna färdigställa den planerade utegymanläggningen. Av dessa medel kom 83 750:- från det av EU finansierade landsbygdsprogrammet och 41 250:- från Leader Stockholmsbygd.
2017 stod utegymsanläggningen klar och har därefter kontinuerligt underhållits och utökats med flera redskap.

bottom of page