top of page
_MG_8052.jpeg

Blidö IF utvecklar idrottsplatsen

Föreningen vill aktivt arbeta för motion och friskvård och de årliga evenemangen Fotbollsskolan för barn och ungdomar samt Blidöloppet har sedan många år varit mycket populära med ökat antal deltagare varje år. Gymnastiksektionen har motionsgympa på gräsplanen under sommaren.

Boule

2011 byggdes fem boulebanor med tävlingsstandard i anslutning till föreningens klubbhus vid Blidö Idrottsplats. Den nya anläggningen utnyttjas flitigt under perioden april-september av Boulesektionen och PRO Blidö.

Utegym

2016 beviljades föreningen bidrag inom ramen för Leader Stockholmsbygd och under våren 2017 färdigställdes en första etapp av en utegymanläggning på idrottsplatsen. Det byggdes ett antal fasta stationer som passar både unga och äldre och redskapen är tillgängliga året runt. Därefter har man underhållit och utökat utbudet med fler redskap.

Dansbana

Föreningen har också arrangerat flera danskvällar som uppskattats av både fastboende och fritidsboende. 2017 tog man nästa steg och byggde en permanent dansbana i anslutning till nuvarande garagebyggnad.

Vi tackar särskilt Roslagens Sparbank som välvilligt tilldelat föreningen bidrag för denna satsning.

Lek och Grill

2018 uppfördes en ny lekplats och 2020 kompletterades området med en grillplats med tillhörande vindskydd. Vinskyddet kunde byggas tack vare generöst bidrag från Ica Kvantum Flygfyren.

Motionsslingor

2021 arrangerade gymnastiksektionen så att föreningen kunde erbjudan två utmärkta motionsslingor på Blidö. Slingorna är 4,5 respektive 2,5 km långa och går på gamla promenadstigar med start från Blidö IP.

Padel

Våren 2021 tecknades ett samarbetsavtal mellan Blidö IF och Skärgårdspadel AB och i juni invigdes två padelbanor på Blidö IP. Skärgårdspadel har under 2022 utökat sitt aktivitetsutbud med en sommarrestaurang- Skärgårdsluckan samt en Äventyrsgolfbana.

Föreningen arbetar aktivt med underhåll, förbättring och utökning av våra befintliga anläggningar men fortfarande finns outnyttjade ytor på den mark som föreningen arrenderar av kommunen varför vi hela tiden sökt nya ideer för att öka anläggningens attraktivitet. Idrottsplatsen skall erbjuda spontanidrott för alla och vara en attraktiv mötesplats i bygden.

Vill du hjälpa till att utveckla vår idrottsplats? Kontakta styrelsen för mer information.

bottom of page