top of page
gymnastik-tisd-o-styrka-001_edited.jpg

Barngymnastik VT 2023

Startar onsdag 1 februari 2023

5-7 år onsdagar 17-15-18.15

8 år och uppåt  onsdagar 18.15-19.45

Gymnastik och bollsport.

Ledare Liselotte Isaksson


Anmälan till : info@blidoif.nu

Ange barnets namn och fullständigt 

personnummer samt vilken grupp barnet önskar gå i.

För nya deltagare; ange också

fullständigt personnummer på 

målsman, mobilnr samt mailadress.


Terminsavgift 250 kr / barn betalas 

till Bg 550-4766, ange barnets namn.


Välkomna!

Gymnastiksektionen Blidö IF

Barngymnastik VT 2023: Nyheter
bottom of page